Home

Over Separett Droogtoiletten/sur les toilettes sèches écologique separett

DROOGTOILETTEN, Composttoiletten, het ei van Colombus?!
Ja, want het is zo makkelijk te plaatsen, binnen een uurtje te gebruiken,  géén riolering nodig, géén septic tank, géén chemicaliën. Bespaar op alle kosten van groot materiaal, graven, riolering, etc, neem een droogtoilet !
Simpel, degelijk en goed al meer dan 35 jaar en met 3 tot 5 JAAR GARANTIE op de Cabin en Villa modellen!

Separett is de kwalitatief hoogwaardige Zweedse producent van droogtoiletten. Het bedrijf beschikt over een wereldwijd netwerk van dealers.

TOILETTES SÈCHES, Toilettes de compost ècologique:
Les toilettes Ecosave Separett sont applicables dans la maison, les chalets de jardin ou de vacances, le bateau, le mobil home ou la caravane. Introduites il y a 25 ans elles sont techniquement au point à ce jour. Elles répondent aux exigences de nos utilisateurs, tant du point de vue personnel qu'écologique. Toutes nos toilettes disposent d'un ventilateur extracteur (vers l'extérieur) et sont donc inodores, ne nécessitant que très peu d'entretien, d'un aspect solide et hautement eflicaces.

Ecosave is officieel distributeur van Separett producten in België en Nederland.

Ecosave est le distributeur officiel des produits Separett en Belgique et les pays-bas.

Nieuws van Separett Internationaal/ Nouvelles de Separett international :


Separett wordt over de hele wereld met succes gebruikt. Graag maakt u hiermee kennis via de voorbeelden hieronder uit verschillende landen, van Alaska tot China en van Denemarken tot Peru.

Separett est utilisée avec succès dans le monde entier. Aime créer cette connaissance à travers les exemples ci-dessous de différents pays, de l’Alaska à la Chine et du Pérou, Danemark.

Groenland
Ook in de ijskou werkt een Separett Droogtoilet
De Universiteit van het Deense Aarhus heeft het afgelopen jaar een onderzoeksstation gebouwd in Noord-Groenland. In het station worden Separett Flame toiletten gebruikt.
Groënland
Une toilette sèche Separett fait aussi dans l’ijskou
L’Université d’Aarhus, le danois a passé l’année passée, construite une station de recherche dans le nord du Groenland. Dans le toilettes Separett flamme utilisés en voiture.

 

Peru
Een droogtoilet voor mensen met schaarse middelen
De Peruaanse TV besteedde in de maand mei aandacht aan de Separett. Isabel Medem is actief met het product in wijken waar de middelen schaars zijn. Een droogtoilet blijkt hier een uitkomst te bieden, zoals te zien in onderstaande fragmenten:

Pérou
Une toilette sèche pour les personnes ayant des ressources limitées
La télévision péruvienne dépensés au cours du mois de mai l’attention le Separett. 
Isabel Medem est actif avec le produit dans les zones où les ressources sont rares. Une toilette sèche semble offrir une solution ici, comme on le voit dans les extraits suivants :


Bekijk fragment 1
Bekijk fragment 2

Kopenhagen, Denemarken
Zelfs in een daktuin is een Separett in te zetten
In het Deense Kopenhagen wordt een 600m2 groot Eco-cultuur-dak ontwikkeld. Telers kunnen hierbij gebruik maken van de Separett Villa 9000. Behalve telers kunnen ook Deense en buitelandse gasten hier gebruik van maken, evenals gasten van het restaurant Stedsans Clean Simple Local.

Copenhague, Danemark
Même dans un jardin sur le toit est de déployer un Separett
Les danois de Copenhague est a 600 m 2 grande éco-culture-toit mis au point.
Les producteurs peuvent utiliser le Separett Villa 9000. Les producteurs peuvent également clients danois et étrangers ici sauf à les utiliser, ainsi que les clients du restaurant Stedsans propre Simple Local.

Alaska, USA 
Welkom indoor toilet
Onze importeur in Alaska legt in een advertentie vooral de nadruk op mensen met een 'outhouse' als toilet. Een geurloos, eenvoudig te onderhouden indoor toilet is de ideale oplossing.

Alaska, USA
Bienvenue sur couverte WC
Notre importateur en Alaska explique dans une annonce surtout l’accent sur les personnes avec un « dépendance » comme toilettes. Un inodore, facile d’entretien toilettes intérieures est la solution idéale.


De advertentie in Alaska


Separett.be is een website van Ecosave, officieel distributeur van Separett producten in België

Realisatie: Sybit - Software op Maat